יום ו', יז’ באדר א' תשע”ט
    דף הבית  |  השתלמויות  |  ספרים דיגיטליים  |  סדנאות  |  כלי גוגל  |  יצירת קשר  
23:21 (30/12/14) תמר שוורץ

השתלמות תשע"ו קישור לכתהnazaido השתלמות תשע"ה *אובייקט:מצגתג* מסמך שיתופי חומרים נוספים באתר ניהול למידה Moodle