יום ו', יז’ באדר א' תשע”ט
    דף הבית  |  השתלמויות  |  ספרים דיגיטליים  |  סדנאות  |  כלי גוגל  |  יצירת קשר  
16:35 (14/10/13) תמר שוורץ

משרד החינוך מבקש להודיע שכחלק מהתכנית הלאומית – "התאמת מערכת החינוך למאה ה-21" ובמסגרת המהלכים בתחום התוכן הדיגיטלי החינוכי, הוחלט לצאת למהלך שמטרתו לייצר בתוך חמש שנים (עד לשנת תשע"ז) חלופה לספרי הלימוד המודפסים, וזאת באמצעות יצירת גרסה דיגיטלית לספרים אלו. החל משנת תשע"ג, משרד החינוך לא יאשר ספר לימוד שלא כולל "ספר לימוד בגרסה מקוונת בסיסית" – רמה א'. הנחיה זאת איננה כוללת ספרי לימוד שאושרו או שנמצאים בהליך של אישור (האישורים הניתנים הם עד חמש שנים).ספר הלימוד יוצע למכירה בשני האופנים הבאים:ספר מודפס כולל גרסה דיגיטלית. גרסה דיגיטלית בלבד במחיר של 60% לכל היותר ממחיר הספר המודפס.גוף מפתח בעל ספר לימוד שאושר, או בתהליך אישור, אשר יציג לקראת שנת הלימודים תשע"ג (עד לסוף חודש מרץ 2012) גרסה מקוונת בסיסית – רמה א' (כפי שיפורט בהמשך באתר המינהל למדע וטכנולוגיה), יהיה זכאי למענק עידוד חד פעמי שייקבע בהמשך.גוף מפתח שיציג לקראת שנת הלימודים תשע"ג (עד לסוף חודש מרץ 2012) ספר לפי הגדרת ספר ברמה ב' או ג' (כפי שיפורט בהמשך באתר המינהל למדע וטכנולוגיה), יקבל תוספת על המענק שבסעיף 3 לעיל.רשימת תחומי הדעת, שכבות הגיל וגובה המענק ייקבעו בהמשך.משרד החינוך ממליץ לבתי הספר שמשתתפים בתכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21 לרכוש ולהשתמש בספרים דיגיטליים.בבתי ספר המשתתפים בתכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21 יתבצע מיפוי לגבי תלמידים שאין להם מחשבים בבתיהם כדי לאפשר מתן פתרון באמצעות הפרויקט "מחשב לכל תלמיד", וזאת במטרה לאפשר שימוש בספרים דיגיטליים מצד התלמידים.קישור לאתר: אתר המינהל למדע וטכנולוגיה למידה דיגיטאלית רציונל והמלצות ליישום - אברום רותם

 
 
חדשות
השתלמויות
סדנאות
כלי גוגל
ספרים דיגיטליים
פסגת זאב - מדעי טכנולוגי  
תל"י גילה - השתלמות  
בה"ס תמר ים המלח  
יוני נתניהו  
אילן רמון- השתלמות  
משימות מתוקשבות
כלים
למידה בחירום