יום ו', יז’ באדר א' תשע”ט
    דף הבית  |  השתלמויות  |  ספרים דיגיטליים  |  סדנאות  |  כלי גוגל  |  יצירת קשר  
16:38 (14/10/13) תמר שוורץ

נספח תוכנית לפיתוח מקצועי של מורים בתוכנית חדשנות באמצעות ספרים דיגיטאליים השתלמות - 30 ש' אקדמיות, 3 ש' לכל מפגש,סה"כ: 10 מפגשיםהערות:ההשתלמות מורכבת מ- 30 שעות המוכרות לאופק חדש לכל הדרגות. נדרשת הגשת כל המשימות במהלך ההשתלמות ומטלת סיכום.המורה המשתתף בהשתלמות יישך עצמו לשתי קבוצות לימוד:· האחת, צוות חדר המורים הבית ספרי בהובלת מנהל ביה"ס בהיקף של 15 שעות.· השנייה, קבוצת עמיתים להוראת תחום הדעת בהובלת המדריך המחוזי בתחום. רשימת תחומי הדעת: אנגלית, מתמטיקה, חינוך לשוני, מדעים, מולדת / גיאוגרפיה, מקרא / מורשת - בהיקף 15 שעות .ההשתלמות כוללת- 6 מפגשים פנים מול פנים, 2- מפגשים סינכרוניים , 2- מפגשים וירטואליים, הפירוט מופיע בעמודה תצורה בטבלת המפגשים. כל מפגש יכלול: הרצאה , סדנה ודיון קבוצתי. תוצר ההשתלמות: שתי פעילויות לימודיות המסתמכות על נושא מתוך ספר לימוד דיגיטלי נושא המפגשתיאור הפעילותמועדשע'קבוצת שיוךתצורה1למידה דיגיטלית תוך שימוש במיומנויות המאה ה- 21המושג ספר דיגיטאלי כחלק מחומרי הוראה-למידה דיגיטאליים · היכרות ותיאום ציפיות· למידה דיגיטאלית - מאפיינים עיקריים - למידה שיתופית, הבניית ידע תוך שימשו בחומרי למידה דיגיטאליים.· מאפייני חומרי למידה דיגיטאליים, ספר דיגיטאלי, מיון על פי מידת מורכבות הסביבה המוצעת (סוג 1,2,3...· דיון על מאפייני הספרים הדיגיטאליים וחוויית המשתמש בטכנולוגיה חדשנית זו(הבניית ידע בנושא מאפייני הספר הדיגיטלי בעזרת חיפוש מידע ברשת) בחופשת הקיץ – מותאם לתוכנית מנהל בית הספר עד 31/8 6בית ספריפנים מול פנים שילוב חשיבה גבוהה בהוראה-למידה· הפוטנציאל הלימודי של שילוב אסטרטגיות חשיבה בלמידה בכלל ולמידה דיגיטאלית בפרט, תוך התמקדות בלמידה שיתופית והבניית מידע שיתופית.· מרכיבי חשיבה גבוהה (היכרות מסמך המשרד, 2009)· סדנה: ניתוח של מרכיבי החשיבה בנושא לימודי בספר הדיגיטאלי (למקצוע שאין- מתוך פעילות לימודית ברשת)2 סדנה: בניית פעילות כהמשך לעשיית תוצר הסדנה· סדנה מונחית – פיתוח פעילות נסמכת ספר דיגיטאלי/ חומר למידה ברשת בדגש על חשיבה גבוהה, למידה. שיתופית, הבניית מידע שיתופי כחלק ממילוי חובות המשתלמים בחיבור תוצר הסדנה .· עקרונות הלמידה השיתופית· מקומו של הספר הדיגיטאלי ביישום למידה שיתופית ברמות שיתופיות שונות החל ממשותפת וכלה בשיתופיות ברמה גבוהה. עד13/103תחום דעתסינכרוני3שיעור מקוון - שילוב ספר דיגיטאלי בהוראה-למידה בשיעור ואחרי השיעור · השיעור המקוון – מאפיינים עיקריים בדגש על סביבת הלמידה בכתה, שימוש בחומרי הוראה דיגיטאליים.· סדנה: פעילות מודרכת על התחלת התוצר: פעילות, בה משולב שיעור בכתה בפועל, המסתמכת על נושא מתוך ספר לימוד דיגיטלי (במידה ואין - מתוך נושא מתכנית הלימודים הקיים ברשת) עד20/103בית ספריפנים מול פנים 4תכנון ויישום שיעורים בשילוב ספרים דיגיטליים· סדנה: תכנון שני שיעורים מקוונים, ברצף נושאי של בתחום הדעת, המשלבים שימוש בספר דיגיטלי ובתכנים מקוונים נוספים- מודלינג ליישום תפוקת הל"ה של תכנית התקשוב בדגש על שימוש בספר דיגיטאלי· הערכת עמיתים של השיעורים שתוכננומ- 10/9 עד3/113תחומי דעתפנים מול פנים5הבניית מידע שיתופי בדגש על שימוש בספר דיגיטאלי · עיון בעקרונות הלמידה השיתופית· עקרונות למידה הבנייתית (קונסטרוקטיביסטית)· כלים שיתופיים להבניית מידע שיתופי: רשת חברתית,DOCS, בלוג שיתופי....· סדנה: תכנון פעילות קצרה של פעילות הבניית מידע שיתפי בנושא לימודי, בהסתמך על הספר הדיגיטלי הרלוונטי לכל מורה. עד17/113תחומי דעתווירטואלי6עקרונות ומרכיבים שלממשקים בספרים דיגיטאליים· מרכיבים שונים בממשק בספר דיגיטאלי: תלמיד-חומר, תלמיד-מורה, תלמיד – תלמיד, מורה-תלמיד.· סדנה :מיון והצעות לשימוש במרכיבים הקיימים בספר הדיגיטאלי הרלוונטיעד 8/123תחומי דעתווירטואלי7אוריינות CIL בפעילות הלימודית· הסבר על יישום תפוקת אוריינות CIL· דוגמאות ליישום אוריינות CIL בפעילות משלבת ספר דיגטאלי· המשך סדנה – עבודה על תוצר ההשתלמותמ- 3/11 עד 19/12 3בית ספריפנים מול פנים8 משוב מורים משתמשים סדנה: בניית פעילות כהמשך לעשיית תוצר הסדנה· דיון קבוצתי - משוב מורים משתמשים: היתרונות בספר שבידיהם, מרכיבים עיקריים, מה חסר ומה ניתן ליישם, ציפיות מספר מעודכן וכד'.· סדנה מונחית – המשך פיתוח פעילות נסמכת ספר דיגיטאלי/ חומר למידה ברשת בדגש על חשיבה גבוהה, למידה. שיתופית, הבניית מידע שיתופי כחלק ממילוי חובות המשתלמים בחיבור תוצר הסדנהסינכרונימ- 8/12 22/12 3תחומי דעתסינכרוני9הצגת תוצרים על ידי המשתלמים· הצגת התוצרים בדגש על שימוש בספר דיגיטלי ואופני ההערכה· הצגת שינויים ארגוניים ומערכתיים בבית הספר להטמעת הספרים הדיגיטליים· דיון בסוגיות מרכזיות בעקבות ההתנסויות והיישום בשדה· סיכום הסדנה ומשוב משתלמיםמ- 23/12 עד 2/13בית ספריפנים מול פנים

 
 
חדשות
השתלמויות
סדנאות
כלי גוגל
ספרים דיגיטליים
פסגת זאב - מדעי טכנולוגי  
תל"י גילה - השתלמות  
בה"ס תמר ים המלח  
יוני נתניהו  
אילן רמון- השתלמות  
משימות מתוקשבות
כלים
למידה בחירום