יום ו', יז’ באדר א' תשע”ט
    דף הבית  |  השתלמויות  |  ספרים דיגיטליים  |  סדנאות  |  כלי גוגל  |  יצירת קשר  
פסגת זאב - מדעי טכנולוגי   |  תל"י גילה - השתלמות   |  בה"ס תמר ים המלח   |  יוני נתניהו   |  אילן רמון- השתלמות
10:25 (10/03/14) תמר שוורץ
10:22 (03/12/13) תמר שוורץ
10:14 (20/10/13) תמר שוורץ
16:35 (14/10/13) תמר שוורץ
16:38 (14/10/13) תמר שוורץ
חדשות
השתלמויות
סדנאות
כלי גוגל
ספרים דיגיטליים
פסגת זאב - מדעי טכנולוגי  
תל"י גילה - השתלמות  
בה"ס תמר ים המלח  
יוני נתניהו  
אילן רמון- השתלמות  
משימות מתוקשבות
כלים
למידה בחירום