יום ו', יז’ באדר א' תשע”ט
    דף הבית  |  השתלמויות  |  ספרים דיגיטליים  |  סדנאות  |  כלי גוגל  |  יצירת קשר  
12:47 (17/02/14) תמר שוורץ
14:40 (16/02/14) תמר שוורץ
10:12 (16/02/14) תמר שוורץ
08:52 (16/02/14) תמר שוורץ
08:45 (16/02/14) תמר שוורץ
14:37 (16/02/14) תמר שוורץ
חדשות
השתלמויות
סדנאות
כלי גוגל
ספרים דיגיטליים
משימות מתוקשבות
כלים
למידה בחירום