יום ו', יז’ באדר א' תשע”ט
    דף הבית  |  השתלמויות  |  ספרים דיגיטליים  |  סדנאות  |  כלי גוגל  |  יצירת קשר  
יד המורה אייפדים בחינוך המיוחד   |  אפרתה   |  בית הצייר   |  יוני נתניהו מתקדם
12:11 (23/02/16) תמר שוורץ
08:31 (15/06/15) תמר שוורץ
08:44 (15/06/15) תמר שוורץ
08:26 (15/06/15) תמר שוורץ
09:18 (15/06/15) תמר שוורץ
חדשות
השתלמויות
יד המורה אייפדים בחינוך המיוחד  
אפרתה  
בית הצייר  
יוני נתניהו מתקדם  
סדנאות
כלי גוגל
ספרים דיגיטליים
משימות מתוקשבות
כלים
למידה בחירום