יום ו', יז’ באדר א' תשע”ט
    דף הבית  |  השתלמויות  |  ספרים דיגיטליים  |  סדנאות  |  כלי גוגל  |  יצירת קשר  
14:09 (04/11/14) תמר שוורץ
13:42 (04/11/14) תמר שוורץ
13:37 (04/11/14) תמר שוורץ
13:34 (04/11/14) תמר שוורץ
חדשות
השתלמויות
יד המורה אייפדים בחינוך המיוחד  
אפרתה  
בית הצייר  
יוני נתניהו מתקדם  
סדנאות
כלי גוגל
ספרים דיגיטליים
משימות מתוקשבות
כלים
למידה בחירום