יום ו', יז’ באדר א' תשע”ט
    דף הבית  |  השתלמויות  |  ספרים דיגיטליים  |  סדנאות  |  כלי גוגל  |  יצירת קשר  
11:41 (28/03/14) תמר שוורץ
11:56 (27/02/14) תמר שוורץ
10:32 (13/02/14) תמר שוורץ
23:46 (13/02/14) תמר שוורץ
20:48 (08/02/14) תמר שוורץ
21:41 (23/01/14) תמר שוורץ
23:29 (23/01/14) תמר שוורץ
00:59 (19/12/13) תמר שוורץ
חדשות
השתלמויות
סדנאות
כלי גוגל
ספרים דיגיטליים
פסגת זאב - מדעי טכנולוגי  
תל"י גילה - השתלמות  
בה"ס תמר ים המלח  
יוני נתניהו  
אילן רמון- השתלמות  
משימות מתוקשבות
כלים
למידה בחירום