יום ו', יז’ באדר א' תשע”ט
    דף הבית  |  השתלמויות  |  ספרים דיגיטליים  |  סדנאות  |  כלי גוגל  |  יצירת קשר  
12:49 (29/01/14) תמר שוורץ
23:40 (07/11/13) תמר שוורץ
16:45 (30/10/13) תמר שוורץ
14:40 (30/10/13) תמר שוורץ
07:32 (30/10/13) תמר שוורץ
22:15 (28/10/13) תמר שוורץ
22:14 (28/10/13) תמר שוורץ
חדשות
השתלמויות
סדנאות
כלי גוגל
ספרים דיגיטליים
משימות מתוקשבות
כלים
למידה בחירום